Katha ni Adrian Diente Pantonial

 

Tugon sa tulang “Kung Paano Magpaalam” ni Ramon Sunico

 

Pinagninilayan ito

nang matagal at malalim

binabalikan ang mga alaala,

pina-plano ang proseso ng

pamamaalam.

 

Tila alingawngaw sa kawalan

na kay tagal nang kinimkim–

dati’y kinukuyom ngayo’y sinasambulat

kahit may panghihinayang.

 

Humahabi ako ng mga salita

ku-kwentuhan ang malalapit na kaibigan

titingala sa langit,

dali-daling lilisan.

 

Pinaglalabanan ko ito

nang may silakbo sa puso’t isip–

Pagsilip ng bukang-liwayway

hihilahin ang sariling pumasok sa trabaho

bibilisan ang pagbihis,

pakakawalan ang isipan sa biyahe,

pipiliting kalimutan ang nakaraan

na tila walang paki sa nangyari.

 

Dahil makata ako:

sisipatin ang paglubog ng araw sa dagat,

magpapatangay sa hangin hanggang

sa pag-silay ng buwan.

 

Walang tigil sa pagdaloy ang alaala

at patuloy na pag-asa sa hinaharap,

pipiliting sagutin ang tanong ng hangin–

saan ka ba papunta?

 

Habang nalulusaw ang mga yelong

natitibag mula sa dibdib tungo sa mugtong mga mata

ang kinakalawang kong puso–

tahimik na nangungusap tila may kwento pang hinahabi.

Advertisements

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s