Lulan ako ng dyip na kakarag-karag,
kaisa ng mga pasaherong bingi na sa ingay ng mundo
at hilo sa usok ng tambutso.
Sa dulong kanan ako nakaupo.
Dito, tanaw ko ang kabuuan ng pusikit na daigdig.

Dalawang bading ang naglalandian,
sumakay ang isa pa, naka-baro’t saya.
Inirapan sila at nagtaas ng kilay,
waring sinasabi: “Dyos ko ‘day!”
Nag-antanda ng krus nang maupo na…
hawak-hawak niya ay korona.

Huminto ang dyip at nakita ko
sa ilalim ng overpass, sa tabi ng hi-way
isang Amerikanong naka-sombrero
umiihi sa tabi ng pader, palinga-linga—
Nagsi-sigarilyo pa.

Sa aking kaliwa ay isang mama,
nanggigigil sa pangungulangot.
Parang gusto pang mautot
habang tangka yatang butasan ilong nya
para masabitan ng hikaw.

Sa kanan ko, natutulog ang matanda
hawak-hawak niya ang kanya
na sa wari ko’y luslos.
Takot yatang sumayad sa sahig.

Sa tabi ng drayber, sa may unahan
ay mag-syotang nagbobolahan
at kung maglambingan parang sinisilaban.
Kung tumawa parang walang bukas na aabutan.

Doon banda,
Isang tomboy at dalaga.
Simpleng pakurot-kurot,
Simpleng pasundot-sundot.
Nakakaloko kung tumingin
Parang sa kanya, dalaga’y aagawin…
Nanlilisik…nang-i-inggit pa.

Lumapit ang isang bata
Nagpupunas ng mga sapatos.
Walang nagbigay sa kanya
may belt bag pa namang dala.
Hayan, lumagpas na tuloy siya
sa dapat babaan…naiwan ang kasama.
Para kaming mga bulag–
sa mga paa’y nagpa-pagpag.

Umakyat ang pulubi, nanghihingi ng limos.
Ganito ang kanyang sinabi:
“…masama po magnakaw
kaya manghi-hingi na lang po ako…”
Marunong pa syang bumati
sa kabila ng dalamhati.
Inisa-isa ang pasahero.
Parang napipi kaming pare-pareho.
Nag-“patawad po” naman ako.
Wala man lang nagbigay ni singko.

Heto ang daigdig ng bulag, pipi at bingi:
ako, ikaw, sila, tayo
ang mga nagpapa-inog nito.

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s