Isinulat ko itong tula
ng may alinlangan
na baka di mo magustuhan.
Pero nang simulan,
ito palang palaisipan
ay di mahalaga
dahil ang mas importante
ay ang mga alaala
na sing-timyas ng dyamante.

Gigisingin ito
mula sa iyong gunita
nang walang hinto
o panuto, kung paano
sasambulat ang ginto
sa bawat minuto.

Kaya, halika na…
tayo nang maglakbay
sa lipas na landas na makulay.
Tara nang magbulay-bulay.

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s