Matapos maghalungkat ng mga lumang dokumento (at iba pa) sa aking baul ng kaalaman at alaala, natuwa akong dalawin ang lumang kwadernong pinagsulatan ko ng mga tulang Tagalog na ako ang gumawa. Isa ito sa aking mga kakatwang likha.

Google Photo from http://www.crystalinks.com

NGAYON

Katha ni: Adrian Pantonial

Ngayon ay a-dos ng Enero 2001,

Martes, alas-dyes kinse.

Patuloy ang pagtakbo ng segundo

ng aking relo.

Ngayon ko lang napansin na

may tulo pala ang water jug namin na

kahit higpitan ko pa ang pagsara

ay lumalagatak pa rin sa

aluminum na planggana.

Ngayon ay may nag-a-ambang gulo sa labasan,

na kinasasangkutan ng mga kabataan

na dati-rati’y uhugin pa

ngayon nakiki-rayot na.

Ngayon lang hiniram ang aming kariton

ng kababata kong mala-dragon.

Parang di na inalintana ang gabi

sa lakas ng kanyang pagkakasabi.

Ngayon ko lang ulit narinig mag-sermon

ang mag-asawang nagpapakahinahon

sa kabila ng hirap ng buhay nila

at sa dami ng anak na sinisikil sa

masamang impluwensya ng barkada.

Ngayon, hindi naging mabunga ang araw ko

pero ang pinangha-hawakan ko

ay ang saklolo ng Panginoong Hesu-Kristo

na Siyang nakakaalam ng aking pagkalito.

Ngayon, parang maayos na dumaloy ang panahon

Di gaya ng nagdaang taon na puno ng mga hamon.

Ngayon, may kapayapaan pa rin akong tinatago,

May galak pa rin sa puso kong di magbabago…

NGAYON…higit kailanpamang  panahon.

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s