Ang sumusunod na entry ay halaw mula sa isang komentong ginawa ko sa Facebook note ni Bob Ong, isa sa mga hinahangaan kong modernong Pinoy na manunulat.

Sulyap sa Nakalipas

Nung bata pa ako, pag-uwi ko mula sa school, lagi kong inaabangan yung mga paborito kong programa (Bioman, Shaider, Voltron, Voltes Five atbp.) sa TV ng kapit-bahay o kamag-anak (dahil wala pa kaming TV nun). Ito yung mga panahon na parang status symbol pa ang pagkakaroon ng TV. Nakikipagtalo pa ako sa mga nakakatatandang manonood kapag nililipat nila ang channel sa balita. Syempre, dahil bata pa at hindi naman sa’kin yung TV, madalas talunan ako at uuwing luhaan para humanap ng ibang pagkaka-libangan.

pagbabago2

Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang ating mga prioridad, pinaha-halagahan, paniniwala at prinsipyo sa buhay.

Ngayong matanda na ako, lagi ko nang inaabangan ang balita sa TV. Siguro ganun nga ang karamihan sa atin pag tumatanda, masyadong nagiging mahalaga ang panonood ng balita sa TV. Nagpapakita lang yan na gusto nating maging mulat sa mga pangyayari sa kapaligiran para sa sariling kapakanan at ng mga mahal natin sa buhay.

Nakakapagod ding manood ng balita minsan lalo na’t hindi maganda ang mga nilalaman nito pero pwede natin piliing pagtuunan lang ng pansin ang mga bagay na makakatulong sa ikabubuti natin. Ang dali lang mag-switch ng channel at mas maraming pagpipilian lalo na kung may cable TV ka. Lagi naman tayong may karapatan para mamili ng channel na papanoorin – syempre yun ay kung pag-aari natin yung TV.

Piliin Ang Iyong Realidad

Gaya ng pagpili ng programang panonoorin sa TV, sa buhay, maraming bagay din tayong pagpiling gagawin, mula sa pinaka-simple hanggang sa pinaka-kumplikado: mga damit na susuutin, pagkain, kaibigan, trabahong papasukan, taong mamahalin hanggang sa mga prinsipyo at paniniwalang isasa-buhay. Dapat nating tiyakin ang maayos na pagpili dahil bawat aksyon ay may kaakibat na resulta, mga resultang minsan hindi na natin pwedeng ibalik o baguhin.

Sa panonood natin ng balita, may mga tao tayong kai-inisan (gaya ng mga corrupt) at hahangaan (whistleblowers). Sila rin, bago mapunta sa kanilang kalagayan ngayon, ay may mga mahihirap na desisyong hinarap o tinalikuran.

Mas maigi sana ang ating bansa kung higit pang maraming tao ang magnanais na pagbutihin ito. Ang paggawa ng malilit na kabutihan sa kahit na paanong paraang kaya ng ilan ay tiyak na makakatulong ng malaki sa karamihan.

Upang makatulong pang higit sa malawakang pagbabago, ang pagbabago ay dapat muna nating simulan sa ating mga sarili.

Para sa pagbabago, aminin nating tayo ay may mga kamalian at pagkukulang dahil sa pagtanggap ng katotohanang ito nagsisimula ang proseso ng pagbabago. Para sa pagbabago, hingin natin ang tulong ng ibang tao – at higit lalo ng Diyos – dahil siguradong may mga bagay tayong hindi kayang gawin ng nag-i-isa. Para sa pagbabago, piliin natin ang mga paniniwala at prinsipyong isasabuhay dahil ang mga ito ang magtatakda ng ating mga aksyon at destinasyon sa buhay.

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”-Edmund Burke

One thought on “Para sa Pagbabago…

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s