[See English version below]

Minsan akala mo katapusan na ng mundo kapag iniwan ka o hindi ka minahal ng isang tao. Pero di maglalaon, isang umaga pag gising mo, handa ka na palang limutin ang kahapon at umusad sa kinabukasan. Dahil matapos kang sukdulang umiyak o magalit, yung damdamin na dati meron ka para sa taong yun ay lumipas na pala.

Pagbabago

Sa pagkakataong ito, nabago ka na ng karanasan mo sa taong yun, maganda man o masama ang mga karanasang yun.

Pagdating ng araw na yun, maiisip mo, patuloy pa ring iikot ang mundo mo kahit wala na sya sa buhay mo. At ang puwang na iniwan nya pala’y kaya namang punan ng iba pang tao sa buhay mo. Madalas, talagang nabubulagan tayo sa maraming bagay kapag puso lang lagi ang pinaiiral.

Photo from http://www.how-2-get-a-girl-back.com
Photo from http://www.how-2-get-a-girl-back.com

Paglinang

Yun naman talaga ang mahalaga sa lahat, bukod sa pakiramdam na minamahal ka at pinahahalagahan. Mahalaga ring may mga aral kang natutunan na mananatili sa’yo saan ka man mapadpad. At huwag mo ring kalimutan na may mga maling aral din tayong napupulot na dapat ding isantabi sa pagbabago ng mga sitwasyon at panahon.

Walang kalayaang tatamis pa sa pagtigil mong manlimos ng pagmamahal mula sa taong hindi ka pinapahalagahan. Walang ligayang hihigit pa sa pag-ukol ng nararapat mong pagmamahal at panahon sa mga taong nagbabalik at hinihigitan pa iyon.

Perspektibo

Kahit may panghihinayang, may buti pa ring bunga ang pait at dusa ng nakaraan. Depende lang lahat talaga yan sa kung paano ka matututo sa nakaraan at kung paano mo gagamitin ang mga aral ngayon patungo sa’yong kinabukasan, kasama man siya o hindi na.

*** ENGLISH VERSION ***

To The Abandoned

Sometimes you think it’s the end of the world when someone abandons you or a person rejects your love. But sooner or later, when you wake up one morning, you’ll realize that you’re now ready to forget yesterday, and move on to tomorrow. Because after all your tears and hatred, the feelings you’ve had for that person before were now gone.

Changed

This time around, you have now been changed by your experience with that person, whether those are good or bad experiences.

When that day comes, you’d think, your world will continue to turn even if that person is no longer in your life. And the emptiness that person left behind can actually be filled by other people in your life. Often, we do not see things as they are when we only let the heart rule.

Lessons

Learning the lessons, really, is the most important thing, besides the feeling of being loved and valued. It’s also important to learn the lessons which will become a part of you wherever you go. And don’t forget that we may have also picked up some wrong lessons along the way that we must learn to let go as situations and seasons change.

There is no sweeter freedom than when you stop begging for love from people who do not value you. No other joy can be greater than when you show appropriate love and time to people who return the favor, and sometimes in even greater measure.

Perspective

Even with regrets, there’s still something good in the bitterness and pain of the past. It all really depends on how you learn from yesterday, and how you’ll use those lessons now, as you move on to your future, with or without that person.

9 thoughts on “Sa Mga Iniwan | To The Abandoned

  1. “when you wake up one morning, you’ll realize that you’re now ready to forget yesterday, and move on to tomorrow”

    This part in your life does not happen the soonest possible. You have to endure and embrace it first.
    But it’s worth the wait. 🙂

    Liked by 1 person

Chime in and comment.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s