Paalam

Katha ni Adrian Diente Pantonial   Tugon sa tulang "Kung Paano Magpaalam" ni Ramon Sunico   Pinagninilayan ito nang matagal at malalim binabalikan ang mga alaala, pina-plano ang proseso ng pamamaalam.   Tila alingawngaw sa kawalan na kay tagal nang kinimkim-- dati'y kinukuyom ngayo'y sinasambulat kahit may panghihinayang.   Humahabi ako ng mga salita ku-kwentuhan ang malalapit na kaibigan titingala sa langit, dali-daling lilisan.   Pinaglalabanan ko ito nang may silakbo sa puso't isip-- Pagsilip ng bukang-liwayway hihilahin ang sariling pumasok sa trabaho bibilisan ang pagbihis, pakakawalan ang isipan sa biyahe, pipiliting kalimutan ang nakaraan na tila walang paki sa nangyari.   Dahil makata ako: … Continue reading Paalam