You Will Always Be Remembered

my second posthumous writing in honor of my late cousin, Bernard Pantonial, "Kuya Totong" (R.I.P.) The last night of your wake tonight is a revelation to many, a declaration of how many people look up to you and love you. You passed on as a bachelor but you were never alone. You're not a school … Continue reading You Will Always Be Remembered

Advertisements

Paalam

Katha ni Adrian Diente Pantonial   Tugon sa tulang "Kung Paano Magpaalam" ni Ramon Sunico   Pinagninilayan ito nang matagal at malalim binabalikan ang mga alaala, pina-plano ang proseso ng pamamaalam.   Tila alingawngaw sa kawalan na kay tagal nang kinimkim-- dati'y kinukuyom ngayo'y sinasambulat kahit may panghihinayang.   Humahabi ako ng mga salita ku-kwentuhan ang malalapit na kaibigan titingala sa langit, dali-daling lilisan.   Pinaglalabanan ko ito nang may silakbo sa puso't isip-- Pagsilip ng bukang-liwayway hihilahin ang sariling pumasok sa trabaho bibilisan ang pagbihis, pakakawalan ang isipan sa biyahe, pipiliting kalimutan ang nakaraan na tila walang paki sa nangyari.   Dahil makata ako: … Continue reading Paalam